Współpraca

Współpraca z naszą firmą opiera się na :

⦁ Przeprowadzeniu analizy (audytu) przedsiębiorstwa Zleceniodawcy pod kątem znalezienia rozwiązań umożliwiających zwiększenie przychodów z prowadzonej działalności,

⦁ Przygotowaniu i zaprezentowaniu rozwiązań w celu zwiększenia przychodów z prowadzonej działalności,

 

Następnie na:

⦁ Zaproponowaniu działań marketingowych (reklama, marketing),

⦁ Zaproponowaniu rozwiązań optymalizujących koszty prowadzonej działalności,

⦁ Podjęciu działań poprawiających opinię o przedsiębiorstwie Zleceniodawcy,

⦁ Zaproponowaniu wprowadzenia „wizytówki firmy” (strona www, fanpage Facebook itp.),

⦁ Przeprowadzeniu analizy działań konkurencji (badanie rynku),

⦁ Zaproponowaniu działań dopasowanych do potrzeb rynku,

⦁ Wejściu na nowe rynki / dotarciu do nowych grup odbiorców usług / produktów,

⦁ Zaproponowaniu wprowadzenie nowych produktów/usług oraz dostosowaniu cen do poziomu konkurencji, zmianie polityki cenowej oraz promocji rynku,

A także na:

⦁ Stworzeniu mechanizmu zarządzania klientami tzw. CRM (Customer Relationship Management),

⦁ Stworzeniu/poprawie/optymalizacji procesów istniejących w firmie,

⦁ Zaproponowaniu rozwiązań mających na celu zwiększenie odwiedzin/konwersji/sprzedaży,

⦁ Zaproponowaniu rozwiązań zwiększających poziom zysku generowanego przez jednego klienta tzw. lifetime value oraz stworzeniu dodatkowych wartości dla klienta,

⦁ Zaproponowaniu zmian pozycjonowania poprzez skierowanie oferty do  bardziej zamożnej kategorii klientów/korporacji,

⦁ Zmianie brandu firmy tzw. rebranding

⦁ Zaproponowaniu rozwiązań umożliwiających osiągnięcie efektu skali,

⦁ Podjęciu działań optymalizacyjnych w celu zwiększenia pozycji w wyszukiwarkach tzw. SEO

⦁ Konsultowaniu planowanych do podjęcia przez Zleceniodawcę rozwiązań.